สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
“วิสัยทัศน์”

คณะผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ


นายนัยฤทธิ์ จำเล
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ


ร.อ.อุบล พุทธรักษ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1


นายวันสาด ศรีสุวรรณ
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2